اخذ مجوز و چاپ کتب دانشگاهی و علمی در انتشارات میلاد سرخ 

مدیر مؤسس : دکتر محمدرضا بختیاری

ارومیه، خیام جنوبی 

شماره تماس : ۰۹۱۴۳۱۵۳۰۱۰